Ganez Giyim'i öncü, dikkat çekici ve cezbedici yapan en önemli ölçüt; kalite ve ucuzluğun bir çatı altında toplanmasıdır.